Erstatning ved personskade

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co

Erstatning ved personskade
- krav og rettigheter?

Hvilke krav og rettigheter har man når det gjelder erstatning ved personskade?
Til tross for at det finnes fellestrekk, vet vi, fra lang og allsidig erfaring, at hver erstatning ved personskade er unik og må behandles individuelt.

neste

Erstatning ved personskade
- uoversiktlig og kompleks?

De fleste som ser på denne nettsiden leter etter en advokat som har gode forutsetninger for å forstå deres situasjon, og som kan hjelpe til å oppnå et godt resultat.

neste

Erstatning ved personskade
– hvordan gå frem?

Vårt advokatfirma har mange års erfaring med mange ulike typer erstatning ved personskade, og kan vise til gode resultater og fornøyde klienter.

Vår filosofi er at enhver som kontakter oss skal oppleve at de blir ivaretatt og fulgt opp profesjonelt, hurtig og med en høy, faglig standard.

Den beste måten å komme i gang er å ringe til en av våre advokater som har spesialisert seg på erstatning ved personskade. Utenom kontortid kan man bruke vårt kontaktskjema og oppgi navn og telefonnummer slik at vi kan ringe tilbake.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Advokat Stein Olsvik

Stein Olsvik

Advokat MNA
  • Styremedlem og partner i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS
  • Personskadeerstatning og trygderett som hovedområder
  • Bistandsadvokat
  • Medlem av Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co’s erstatningsgruppe
  • Medlem Advokatforeningen
Advokat Ronald Pedersen

Ronald Pedersen

Advokat MNA
  • Grunnlegger, styreleder, daglig leder og partner i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS
  • Arbeidsrett og personskade som hovedområder
  • Leder av Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co’s erstatningsgruppe
  • Medlem Advokatforeningen

Kontaktskjema - erstatning ved personskade

*** PERSONVERN ***
Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.


Vi svarer på alle henvendelser så fort vi kan.

Erstatningsrett
Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co.

Vi arbeider med mange typer erstatningssaker f.eks. voldsoffererstatning, yrkesskader, trafikkskader og pasientskader. Vi jobber også med ansvarssaker som f.eks. rådgiveransvar som bl.a. gjelder advokater, arkitekter og tannleger m.m. Her må vi kunne både medisin, jus og økonomi.

Vi er flere advokater sammen, med våre respektive avdelinger og miljøer som gjør at vi kan bruke hverandre som diskusjonspartnere og løse problemer tverrfaglig.

mer om Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co.